Thursday, January 12, 2012

466. Postcard from Italy

NAPOLI
Piazza Plebiscito e la Basilica di San Francesco di Paola


Kościoł San Francesco di Paola od strony Piazza del Plebiscito w Neapolu.

Monumentalna kolumnada XIX-wiecznego kościoła San Francesco di Paola, zaprojektowanego na wzór rzymskiego Panteonu. Fasada ta ozdobiona jest szeregiem XIX-wiecznych posągów, przedstawiających władców Neapolu ze wszystkich dynastii rządzących od założenia królestwa w XII wieku.

Piazza del Plebiscito (Plac Plebiscytu) to ogromny plac przeznaczony obecnie dla pieszych.
Plac ten zawdzięcza swoją nazwę plebiscytowi, który odbył się w 1860 roku, w Neapolu, a jego wynik zadecydował o przyłączeniu Królestwa Obojga Sycylii do Królestwa Sardynii i Piemontu w celu stworzenia jednego, wspólnego państwa włoskiego.

Distance: 1,757 km (1,092 miles)

No comments: