Thursday, January 5, 2012

465. Postcard from Turkey

Location/Lokalizacja: Xantos Yolu, Antalya, Turcja
XANTHOS


Ruiny teatru rzymskiego w Ksantos.

Ksantos to starożytna stolica Licji, rozbudowana w okresie hellenistyczno-rzymskim, obecnie stanowisko archeologiczne w rejonie miasta Kınık w południowo-zachodniej Turcji, od 1988 roku wraz z pobliskim Letoon wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Distance: 2,954 km (1,836 miles)

1 comment:

9teen87 said...

The card is great - But I LOVE those stamps!!