Saturday, November 12, 2011

441. Postcard from Belarus

Location/Lokalizacja: Rejon październikowy Mińska, Mińsk, Białoruś
«Вароты Мінска»
Railway Station Square "Minsk Gate" Building of 1953


Zespół budynków wzniesionych jako reprezentacyjny wjazd do Mińska znajduje się na Placu Przydworcowym przylegającym do głównego dworca kolejowego.  
Dwie jedenastopiętrowe wieże umieszczone na rogach symetrycznie rozmieszczonych, pięciopiętrowych domów mieszkalnych tworzą "Wrota miasta".
Budynki zbudowano w stylu stalinowskiego socrealizmu wg projektu leningradzkiego architekta Borysa Rubanienki. Na jednej z wież zainstalowany jest największy na Białorusi zegar, którego średnica tarczy wynosi ponad 3,5 m. Zegar zbudowano na przełomie XIX i XX w. w Niemczech i na Białoruś trafił po drugiej wojnie światowej jako trofeum wojenne. Na drugiej wieży, w analogicznym miejscu znajduje się godło Białoruskiej SRR.

Received on: 8 Nov, 2011
Distance: 1,935 km (1,202 miles)
Travel time: 5 days


No comments: