Thursday, October 27, 2011

431. Postcard from United Kingdom

Location/Lokalizacja: Jarrow, Tyne And Wear NE32 3DZ, Wielka Brytania
St. Paul's Church & Monastery
The church has been a place of Christian prayer & worship for over 1300 years.
As the home of the Venerable Bede, priest, monk and scholar of Jarrow, it is now a centre of  pilgrimage with international significance.Kościół i klasztor Świętego Pawła w Jarrow - miejsce kultu chrześcijańskiego przez ponad 1300 lat. 
W VII i VIII wieku był jednym z najbardziej wpływowych ośrodków nauki w Europie. To tu mieszkał przez 50 lat Święty Beda Czcigodny - mnich i uczony, patron lektorów, angielskich pisarzy, historyków oraz miasta Jarrow.  Nazwany był najbardziej uczonym wśród świętych i najświętszym wśród uczonych Kościoła w Anglii.

Beda Czcigodny (ilustracja ze średniowiecznego manuskryptu) →W 2010 roku klasztor Wearmouth-Jarrow został zgłoszony do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO.


Received on: 7 Jul, 2011 
Distance: 200 km (124 miles)
Travel time: 2 days 
No comments: