Tuesday, October 25, 2011

430. Postcard from Belarus

Минск. Перекрёсток 1955 год


 Rok 1955 - centrum Mińska. Budynek zbudowany w roku 1955 znajduje się na skrzyżowaniu głównych arterii miasta: prospektu Niepodległości i ulicy Kozłowa. Obecnie znajduje się w nim siedziba gazety "Вечерний Минск" (Wieczór Mińska).Received on: 23 Jul, 2011 
Distance: 1,935 km (1,202 miles)
Travel time: 9 days


No comments: