Saturday, June 25, 2011

342. Postcard from China

Water Regions in South China


Pocztówka przedstawia jeden z kanałów w Południowych Chinach.

 Received on: 21 May, 2011 
Distance: 8,262 km (5,134 miles)
Travel time: 12 days


No comments: