Friday, March 18, 2011

235. Postcard from Netherlands

Location/Lokalizacja: Holandia
Henk P.Drost / Molen De Breek / 


Ostatnio często dostaję pocztówki z zachodem/wschodem słońca :)
Dziś kolejna, tym razem z holenderskim wiatrakiem De Breek.

Wiatrak holenderski (wiatrak holender, wiatrak wieżyczkowy) to typ wiatraka charakteryzujący się nieruchomym, masywnym korpusem (zwykle murowanym, na planie koła lub wieloboku),
na którym umocowana jest obracana na łożysku bryła dachowa ze śmigłami.
Pozwalało to łatwiej dostosować śmigła wiatraka do kierunku wiatru.
Powstanie pierwszych, pojedynczych wiatraków wieżyczkowych z ruchomą częścią dachową jest datowane na koniec XIV w. Ten typ wiatraka powstał ostatecznie w północnej Holandii. Skonstruował go w XVII wieku Jan Andriasz Leeghwater. W 1750 roku "holendry" udoskonalone zostały przez A. Meikle.

Received on: 17 Mar, 2011 
Distance: 483 km (300 miles)
Travel time: 3 days

No comments: