Monday, February 7, 2011

My win in the lottery - Postcard # 10

Location/Lokalizacja: Tatry 05985 Wysokie Tatry, Słowacja
TATRY - TATRA MOUNTAINS
Polana Biała Woda


Polana Biała Woda to  polana w słowackiej części Doliny Białki w Tatrach Wysokich.
Znajduje się w odległości 3 km od Łysej Polany i jest to pierwsza polana, jaką napotykamy idąc
Doliną Białki w górę. Położona jest na wysokości 1005–1150 m n.p.m., na zbudowanym z miękkich margli typu albu dużym i płaskim rozszerzeniu dna Białki, u podnóży Golicy i Zadniej Kopy.
Widok z polany należy do jednego z bardziej atrakcyjnych, obejmuje grań Tatr Wysokich
od Gerlacha po Dolinę Roztoki.