Tuesday, February 8, 2011

169. Postcard from Taiwan

CARTE HYDRO-GEO-GRAPHIQUE DES INDES ORIENTALES
Par M.BONNE, Hydrographe du Roi, A PARIS 1771


Pocztówkę otrzymałam od Yen z Taiwanu jako podziękowanie za moją oficjalną.

Przedstawia mapę Azji Południowo-Wschodniej wykonaną przez Rigoberta Bonne (1727-1795),
jednego z najważniejszych kartografów z końca 18 wieku. Jego prace są wysoko cenione za szczegółowość, znaczenie historyczne i ogólny wygląd estetyczny.
Mapa widoczna na pocztówce była jedną z pierwszych szczegółowych map hydrograficznych Azji Południowo-Wschodniej. Została wyryta na czterech płytkach miedzianych i opublikowana w Paryżu w drugiej połowie XVIII wieku.


Distance: 9,797 km (6,088 miles)
Travel time: 12 days

No comments: