Tuesday, February 1, 2011

146. Postcard from Belarus (postcard Ukraine)

Location/Lokalizacja: Lwów, Obwód lwowski, Ukraina
Lwów (Ukraina). Fragment kaplicy Boimów. XVII w.
Luiv (Ukraine). Fragment of the Chapel of the Boim family. 17th cent.


Kaplica Boimów (Kaplica Ogrójcowa) to manierystyczna grobowa kaplica lwowskiej rodziny kupieckiej Boimów, usytuowana obok katedry łacińskiej. Jej fundatorem był pochodzący z Transylwanii Jerzy Boim, kupiec i rajca miejski, sekretarz króla Stefana Batorego.

Kaplica Boimow
Kaplica została wzniesiona na początku XVI wieku obok Katedry Łacińskiej, na terenie cmentarza. Służyła początkowo za mauzoleum rodu Boimów i mieściła 14 grobowców. Kaplica została wzniesiona jako wolnostojąca, dopiero w XIX wieku przybudowano do niej
od strony południowej kamienicę. Cmentarz został zlikwidowany
w XVIII wieku. 
Distance: 2,117 km (1,315 miles)
Travel time: 10 days

1 comment:

Anonymous said...

Piękna Kaplica, ale warto dodać, że na drugim planie jest posąg z ogrodzenia Katedry Łacińskiej prawdopodobnie przedstawiający któregoś z ewangelistów. Piękny Blog, Pozdrawiam.