Monday, January 31, 2011

145. Postcard from Finland

SUOMI - FINLAND
Helmiäispilvet (Loistavat yöpilvet)
Noctilucent clouds


Noctilucent clouds czyli obłoki srebrzyste to polarne chmury mezosferyczne, popularnie zwane NLC - Night Luminous Clouds czyli "nocne obłoki świecące" są rzadko obserwowanymi chmurami widzianymi w półzmroku przy zmierzchu lub świcie, kiedy słońce jest 6-16 stopni poniżej horyzontu.
Najczęściej obserwowane są w pasie pomiędzy 50° i 70° (północnej i południowej szerokości).
Obłoki srebrzyste są najwyższymi chmurami obserwowanymi z ziemi, znajdują się w mezosferze
około 75 ~ 85 km ponad ziemią.
Odkryto je w 1885 roku, dwa lata po wybuchu wulkanu Krakatau, z którym je początkowo wiązano. Jednak, gdy echa eksplozji ucichły, obłoki zaczęły pojawiać się coraz częściej.
25 kwietnia 2007 został wystrzelony satelita AIM w celu zbadania tych chmur w czasie dwuletniej misji.

Distance: 1,844 km (1,146 miles)
Travel time: 4 days

No comments: