Thursday, December 30, 2010

109. Postcard from U.S.A.

GEORGIA O'KEEFFE
Blue Line, 1919
Oil on canvas, 20 1/8 x 17 1/8 in.
Gift of the Burnett Foundation and The Georgia O'Keeffe Foundation


Obraz Georgi O'Keeffe pt. "Niebieska linia", namalowany w roku 1919.


Georgia O'Keeffe jako asystentka Alona Bementa  
     na Uniwersytecie w Virginii w roku 1915
Georgia Totto O'Keeffe (ur. 15 listopada 1887 niedaleko Sun Prairie,Wisconsin – zm. 6 marca 1986) – artystka amerykańska. Tematem jej obrazów są głównie kwiaty, skały, muszle, kości zwierząt i krajobrazy.
O'Keeffe przekształca realistyczny temat w abstrakcyjny obraz. O'Keeffe odegrała ważną rolę w rozpowszechnianiu sztuki amerykańskiej w Europie w czasach kiedy to Europa odgrywała znaczącą rolę w kształtowaniu ówczesnych prądów w sztuce.
Była jedną z niewielu kobiet artystek, które osiągnęły tak wysoki poziom wpływów. Inspirację twórczą znajdowała w życiu wiejskim amerykańskiego Południa, a zwłaszcza Nowego Meksyku, gdzie się osiedliła pod koniec życia.
 Dom oraz pracownia O'Keeffe stały się w roku 1998 zabytkiem narodowym.


Distance: 7,787 km (4,839 miles)
Travel time: 13 days

No comments: