Wednesday, December 22, 2010

103. Postcard from Netherlands

Location/Lokalizacja: Amsterdam, Holandia
Amsterdam by night, corner Keizersgracht and LeidsegrachtAmsterdam nocą, róg Keizersgracht i Leidsegracht.

Amsterdam położony jest nad rzeką Amstel, IJ i licznymi kanałami.
Sieć 160 amsterdamskich kanałów ciągnie się 75 kilometrów. Wykopano je w XVII wieku, służyły kupcom do transportu towarów z portu do magazynów położonych przy kupieckich domach. Trzy największe kanały są w kształcie półksiężyców usytuowane niemalże równolegle do siebie to – Herengracht (położony najbardziej centralnie), Keizersgracht i Prinsengracht. Z nimi łączą się promieniście mniejsze kanały tworząc sieć wodną dzielącą miasto na liczne wyspy, dlatego Amsterdam nazywany jest często Wenecją Północy. Distance: 453 km (281 miles)
Travel time: 14 days

No comments: