Monday, November 1, 2010

51. Postcard from Germany

Location/Lokalizacja: Turyngia, Niemcy
"Thuringen - das grune Herz Deutschlands"
Die wartburg bei Eisenach
Erfurt - Mariendom und Pfarrkirche St. Severi
Dornburger Schlosser - Barockschloss
Gotha - Schloss Friedenstein
Goethe-Schiller - Denkmal in Weimar
Grosskochberg - Schloss Kochberg


Pocztówka przedstawia piękno Turyngii "Zielonego serca Niemiec"
The postcard shows the beauty of Thuringia the "Green Heart of Germany " 

Herb Turyngii
Wolny Kraj Turyngia (niem. Freistaat Thüringen) to kraj związkowy Republiki Federalnej Niemiec.
Turyngia należy do tak zwanych nowych krajów związkowych, jak określa się tereny dawnej NRD i w 1990 r. przystąpiła do RFN.
Miasta na prawach powiatu to: Eisenach (EA), Erfurt (EF), Gera (G), Jena (J), Suhl (SHL), Weimar (WE).
W lewym górym rogu pocztówki widać zamek Wartburg, w którym  Marcin Luter spędził kilka lat pod ochroną Fryderyka III Mądrego. Zamek znajduje się w mieście Eisenach gdzie w czasach NRD produkowano samochód Wartburg. Obecnie znajduje się tam fabryka Opla, w której produkowany jest model Corsy.

Na górze, w środku widać dwa stojące obok siebie i górujące nad otaczającym miastem kościoły Katedra (Mariendom) i Kościół św. Seweryna (Severikirche). Zamykają one od zachodu Plac Katedralny. Są one "Wizytówką" miasta Erfurt.

Prawy górny róg przedstawia barokowy zamek Dornburger Schlosser.

W lewym dolny lewym rogu widać zamek wczesnobarokowy (Friedrichstein) w mieście Gotha.

Na dole pocztówki, w środku można zobaczyć pomnik Goethego i Schillera w mieście Weimar, gdzie zostali pochowani i  znajdują się ich archiwa.


Prawy dolny róg przedstawia Kochberg zamek z fosą w pobliżu Weimaru. W zamku tym mieszkała Charlotte von Stein (dama dworu księżnej Anny Amalii). Był też miejscem często odwiedzanym przez Goethego.
Distance: 833 km (518 miles)
Travel time: 7 days

No comments: