Wednesday, February 13, 2013

499. Postcard from Belarus

Location/Lokalizacja: vulica Davyda Haradzienskaha, Grodno, Białoruś
The Hrodna Regional Drama Theatre


Budynek Teatru Dramatycznego w Grodnie, jeden z symboli miasta.

Distance: 1,992 km (1,238 miles)

No comments: