Saturday, December 31, 2011

463. Postcard from Russia

Christmas card from 1978.


 Świąteczna kartka z 1978 roku, którą otrzymałam od Swety z Sankt Petersburga.

Distance: 2,119 km (1,317 miles)

No comments: