Wednesday, December 28, 2011

461. Postcard from Poland

Location/Lokalizacja: Rynek 5-6, 46-020 Opole, Polska
- Town hall of Opole -

OPOLE
Fragment Młynówki i wieża ratuszowa -
iluminacja w czasie Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej 2009


Ratusz w Opolu wzniesiony został w 1864 i częściowo w 1936 roku, w stylu neorenesansowym na wzór florenckiego pałacu Vecchio w miejscu wcześniejszej budowli.
W średniowieczu w miejscu obecnego ratusza znajdował się drewniany dom kupiecki.
W XIV wieku zdecydowano o postawieniu budowli z cegieł – ratusza, w którym miały znaleźć siedzibę miejskie władze. Kupcy musieli się przenieść do przybudówek przy zachodniej ścianie.
W XVI wieku postawiono wieżę z zegarem i dzwonem. W 1740 roku postawiono barokową wieżę z charakterystyczną cebulastą kopułą. Około roku 1818 miał miejsce pożar, który doszczętnie zniszczył wieżę, aż do fundamentów. W latach 1818-1826 przeprowadzono gruntowną przebudowę kompleksu ratuszowego, odbudowując jednocześnie wieżę w niezmienionym kształcie i ozłacając kopułę za kwotę 150 talarów.
W roku 1860 lub 1863 roku, podczas robót remontowych, konieczne okazało się rozebranie nadwyrężonej wieży. W 1864 roku wzniesiono, pod kierownictwem architekta Albrechta, nową 60-metrową wieżę wzorowaną na pałacu Vecchio we Florencji. W 1933 roku przystąpiono do rozbiórki szpecących rynek przybudówek ratusza, niestety niedostatecznie zabezpieczono wieżę, która rankiem 15 lipca 1934 r. runęła. Na szczęście nikt nie zginął, nie doznały uszczerbku sąsiadujące kamienice.
1934 rok. Wieża ratuszowa wraz z przylegającymi
do niej kamienicami przed ich rozbiórką i runięciem wieży.

Szybko podjęto się odbudowy: w 1936 r. była już wzniesiona niewiele różniącą się od poprzedniej 65-metrowa wieża, dobudowano południowe skrzydło ratusza wraz z arkadami oraz odrestaurowano pozostałą część kompleksu. Ratusz przetrwał bombardowania Opola w czasie II wojny światowej i służy do dzisiaj jako siedziba władz miejskich.

Distance: 1,386 km (861 miles)

No comments: