Thursday, December 8, 2011

453. Postcard from Korea (South)

Hangang River and a cruise boat
A Winter Evening Scene at the East-side Gate


Han-gang jest główną rzeką w Korei Południowej. Ma długość 470 kilometrów i jest drugą co do długości rzeką w kraju. Uchodzi do Morza Żółtego, przepływa przez Seul.

Distance: 8,891 km (5,525 miles)

No comments: