Saturday, October 15, 2011

425. Postcard from U.S.A.

THE FIRST PEOPLE
Mnashwai 
Mnashwai, of the Wishham Nation, is wearing ceremonial garments;
possibly for a name giving. Names were given at different stages of the Salishan life cycle.
Photographed by Edward S. Curtis in 1917.


Edward Sheriff Curtis
Zdjęcie zrobione w 1917 roku przez Edwarda Sheriffa Curtisa (1868-1952) z zawodu fotografa, specjalizującego się w katalogowaniu życia Indian i Zachodu USA.

Curtis nagrał ponad 10 000 woskowych cylindrów gramofonowych z zapisem indiańskiej mowy i pieśni. Wykonał ponad 40 000 zdjęć odwiedzając 80 plemion. Spisał plemienne legendy i dzieje, zgromadził informacje na temat tradycyjnej kuchni, sposobów budowy domostw, osadnictwa, wypoczynku, ceremonii religijnych i pogrzebowych. Sporządził noty biograficzne wodzów poszczególnych plemion, a zbiór ten, w wielu przypadkach, jest jedynym istniejącym zapisem z życia ginących lub cywilizujących się plemion.

  
 


Received on: 1 Oct, 2011
Distance: 7,533 km (4,681 miles)
Travel time: 6 days