Thursday, October 6, 2011

419. Postcard from Belarus

1. Brest (Brest-Lithuanian) fortress. XIX c.
2. The national forest reserve "Belavezhskaja Puscha".
3. Kamenets tower (Belaya Vezha). XIII c. Kamenets, Brest region.


 Od lewej strony :

1. Chełmska brama w Twierdzy Brzeskiej.

Twierdza brzeska, Twierdza Brześć (ros. крепость Брест-Литовск, biał. Брэсцкая крэпасць) to zespół fortyfikacji wzniesionych przez Imperium Rosyjskie w 1. połowie XIX wieku przy ujściu rzeki Muchawiec do Bugu, w pobliżu Brześcia.

2. Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska położona jest na terenie Polski i Białorusi. Zajmuje powierzchnię 125 tys. ha, z czego w Polsce 58 tys. ha.
W roku 1977 UNESCO uznało Białowieski Park Narodowy za jeden ze światowych Rezerwatów Biosfery. Dwa lata później znalazł się na Liście Światowych Rezerwatów Ludzkości.
„Wizytówką" puszczy jest żubr Bison bonasus; jego wolne stado liczy przeciętnie 450 osobników.
W roku 2010 naliczono 451 żubrów z 52 młodymi urodzonymi w ubiegłym roku. W lutym 2011 r. odnotowano jedną z najwyższych liczebności – 473 osobniki.

3. Biała wieża w Kamieńcu.

Kamieniec (dawniej Kamieniec Litewski, obecnie (biał. Камянец, Kamianiec) to miasto w zachodniej Białorusi (obwód brzeski), stolica rejonu kamienieckiego.
Podczas badań archeologicznych odkryto, że w X – XI w. na wysokim brzegu rzeki Leśnej istniała osada. Właśnie tu w 1276 roku włodzimierski książę Włodzimierz Wasylewicz chcąc wzmocnić granice swojego księstwa założył miasto Kamieniec. Głównym punktem obrony była Baszta Kamieniecka (zwana Białą Wieżą).
Received on: 2 Jul, 2011
Distance: 1,710 km (1,063 miles)
Travel time: 4 days

No comments: