Saturday, September 10, 2011

404. Postcard from TaiwanPocztówka z serii Heart Art Collection w języku francuskim zachęca do dzielenia się z innymi.

Received on: 2 Jul, 2011 
Distance: 9,841 km (6,115 miles)
Travel time: 11 days 


No comments: