Sunday, September 4, 2011

401. Postcard from Malaysia

Location/Lokalizacja: Malezja
Despite its tropical climate, Malaysia is home to a number of hill stations.
Enjoy the charming cottages and cool winds in these relaxing holiday retreats.


Malezja jest krajem głównie utrzymującym się z turystyki. Sprzyja temu tropikalny klimat, piękne widoki oraz mieszanka różnych kultur.
Ponad połowę powierzchni kraju stanowią tereny górskie i wyżynne. Świat roślinny jest bardzo bogaty. Wiecznie zielone lasy tropikalne obecnie zajmują około 50% powierzchni kraju.
Ochronę przyrody w Malezji rozpoczęto w latach 20. XX wieku. Dzisiaj istnieje tu przeszło 50 rezerwatów i parków narodowych.

Received on: 12 Jul, 2011 
Distance: 10,519 km (6,536 miles)
Travel time: 19 days