Monday, August 22, 2011

393. Postcard from Romania

Location/Lokalizacja: Strada George Enescu, Târgu Mureş, Rumunia
Tîrgu Mureş (Târgu Mureş)
The Palace of Culture 
Pałac Kultury w Târgu Mureş jest jednym z najbardziej reprezentacyjnych budynków miasta. 
Został wybudowany w latach 1911 - 1913 na wniosek burmistrza, Bernády Györgyego, zaprojektowali go architekci Komor Marcell i Jakab Dezső.  Palatul Culturii ma dach ozdobiony niebieskim, brązowymi i białymi płytkami. Główna fasada budynku ozdobiona jest mozaikami, płaskorzeźbami z brązu i kamienia, freskami oraz witrażami, na których można podziwiać sekwencje z węgierskich legend.   
source

 Received on: 13 Jul, 2011 
Distance: 1,984 km (1,233 miles)
Travel time: 46 days   
No comments: