Wednesday, August 17, 2011

388. Postcard from U.S.A.Księżyc - jedyny naturalny satelita Ziemi. To jedyne ciało niebieskie, do którego podróżowali i na którym wylądowali ludzie. Do tej pory na księżycowym globie stanęło 12 osób.

Panorama księżyca zrobiona podczas misji Apollo 17 (Stacja 1 Wschód)
Był tematem wielu dzieł sztuki i literatury, a także inspiracją dla niezliczonej rzeszy twórców. 
Jest często pojawiającym się motywem w malarstwie, poezji i dramacie, a także w prozie i muzyce. Najwcześniejszy z dotychczas odkrytych wizerunków Księżyca znajduje się w Knowth we wschodniej Irlandii i datowany jest na ok. 3000 lat p.n.e. Księżyc jest obecny w mitologii i astrologii. Popularne są przesądy dotyczące wpływu faz Księżyca na psychikę. Uważany jest za symbol ukrytych stron ludzkiej natury. 

 Received on: 24 Jun, 2011 
Distance: 5,801 km (3,605 miles)
Travel time: 7 days


1 comment:

Petitek79 said...

Ja bym powiedział, że zdjęcie przepełnione grozą