Monday, August 15, 2011

386. Postcard from Russia
Znaczek pocztowy służy jako środek uiszczenia opłaty za usługi pocztowe. Przeważnie jest w postaci małego papierowego prostokąta przyklejanego do koperty lub pocztówki. Wykonywany jest różnymi technikami drukarskimi (typografia, litografia, offset, staloryt, rotograwiura) i na różnych rodzajach papieru (często ze znakami wodnymi) na podstawie projektu grafika.
 Znaczki mogą przybierać różne kształty, nie tylko prostokąta (w tym kwadratu). Spotyka się znaczki owalne, trójkątne i pięciokątne.  Sierra Leone i Tonga wypuściły samoprzylepne znaczki w kształcie owoców. Różne są również materiały, z których wykonuje się znaczki. Można trafić na znaczki z folii (nawet srebrnej lub złotej), plastiku, a nawet drewna.

Penny Black –
pierwszy znaczek pocztowy świata
Pierwszy znaczek pocztowy, Penny Black, został wydany w Wielkiej Brytanii w 1840 roku, miał nominał 1 pensa i był koloru czarnego. Wzorem dla pierwszego znaczka był medal z portretem młodej królowej Wiktorii, wybity w 1837 roku. 
Pierwszy polski
znaczek pocztowy

Pierwszy polski znaczek pojawił się 
1 stycznia 1860 r. w Królestwie Polskim (opłata za list o wadze 1 łuta wynosiła 10 kopiejek). Projekt znaczka, wzorujący się na obiegowych znaczkach rosyjskich, przygotował rytownik Banku Polskiego H. Majer, a wydrukowała je, w nakładzie 3 milionów sztuk, Fabryka Stempla w Warszawie. Rysunek znaczka przedstawiał godło Imperium Rosyjskiego z tarczą z godłem Królestwa oraz napis "ZA ŁÓT KOP. 10" (za łut kopiejek 10).


Received on: 14 Jul, 2011 
Distance: 2,119 km (1,317 miles)
Travel time: 16 days No comments: