Saturday, August 6, 2011

378. Postcard from Finland

LEONARDO (1452 - 1519)
Testa di donna di profilo
FIRENZE - Galleria Uffizi


Rysunek Leonarda da Vinci zatytułowany Głowa kobiety z profilu.


Received on: 25 Jun, 2011
Distance: 1,822 km (1,132 miles)
Travel time: 4 days


No comments: