Sunday, July 17, 2011

363. Postcard from Japan

Location/Lokalizacja: Kopuła Bomby Atomowej
Peace Memorial Park and A-Bomb Dome  (Hiroshima, Japan),
UNESCO World Heritage Site in 1996.


Kopuła Bomby Atomowej znajdująca się w Hiroshimie to budynek-pomnik, upamiętniający zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki.
Budynek zaprojektowany jako centrum wystawowe przez czeskiego architekta Jana Letzla został ukończony w kwietniu 1915. W sierpniu tego samego roku został oddany do użytku.
Eksplozja po zrzuceniu bomby atomowej 6 sierpnia 1945 miała miejsce w bezpośredniej bliskości hali. Hipocentrum znajdowało się ok. 150 m od niej. Był to jedyny, tak blisko położony budynek, który nie uległ całkowitemu zniszczeniu. Został on zabezpieczony jako Pomnik Pokoju w stanie, 
w jakim znajdował się bezpośrednio po wybuchu. Wokół znajduje się Park - Pomnik Pokoju.

W 1996 roku Kopuła Bomby Atomowej została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Received on: 14 Jun, 2011 
Distance: 9,491 km (5,897 miles)
Travel time: 6 days


1 comment:

Petitek79 said...

Jak dla mnie to ta kartka jest mega super!Ja bym nawet powiedział że to coś więcej jak tylko pomnik!