Tuesday, April 5, 2011

265. Postcard from Netherlands

"Greetings from Holland" - Anno 2020


Woda jest nierozerwalnie związana z Holandią, którą nazywa się także Waterland. 
Bez ochrony wydm i wałów, duża część kraju byłaby pod wodą. 
Niestety postępujący efekt cieplarniany i związane z tym podnoszenie się poziomu mórz jest zagrożeniem dla holenderskich wysiłków. 
Pocztówka przedstawia pesymistyczną wizję Holandii w 2020 roku.





Received on: 4 Apr, 2011 
Distance: 540 km (336 miles)
Travel time: 5 days

1 comment:

Petitek79 said...

Z tymi anomaliami klimatu to wcale bym się nie zdziwił.