Tuesday, March 1, 2011

210. Postcard from Poland

Location/Lokalizacja: Warszawa, Polska
WARSAW  Old Town Market Square
paint. Marcin Kotarski
  

Rynek Starego Miasta w Warszawie namalowany przez Marcina Kotarskiego.

Rynek Starego Miasta w Warszawie ukształtował się na przełomie XIII i XIV w. przy lokacji miasta.
Do XVIII wieku najważniejszy plac miasta, na którym koncentrowało się życie Warszawy. 
Stanowił tło ważnych wydarzeń historycznych, wystąpień politycznych, manifestów i publicznych egzekucji, zgodnie ze swoją nazwą służył również celom handlowym.
Obecnie rynek jest zamknięty dla ruchu kołowego (z wyjątkiem aut mających specjalne zezwolenia) i stanowi miejsce niedzielnych spacerów i wycieczek, a także okolicznościowych imprez i koncertów. Kamienice przy rynku przeznaczono na placówki muzealne, kulturalne, luksusowe sklepy, stylowe kawiarnie i restauracje. 

Na pocztówce widoczna jest pierzeja południowa, od strony Zamku Królewskiego i katedry św. Jana, pomiędzy Celną a Zapieckiem. Numeracja domów nieparzysta od 1 do 13 od strony Wisły. Kamienice: 

  • kamienica Walbachowska nr 1
  • kamienica Juchtowska nr 3
  • kamienica Jeleniowska ("Pod Bazyliszkiem") nr 5, restauracja "Bazyliszek"
  • kamienica "Złocista" nr 7
  • kamienica Długoszowska nr 9, bar i kawiarnia "Bazyliszek"
  • kamienica Majeranowska nr 11, sklep jubilerski
  • kamienica "pod Lwem" nr 13, sklep jubilerski i wyroby ze szkła  
Distance: 1,515 km (941 miles)
Travel time: 19 days

No comments: