Thursday, February 24, 2011

200. Postcard from Latvia
Moja pierwsza pocztówka z Łotwy.
Otrzymałam ją od Dany z Rygi :)


Distance: 1,856 km (1,153 miles)
Travel time: 7 days

No comments: