Tuesday, February 15, 2011

181. Postcard from Ukraine

Location/Lokalizacja: Kijów, Ukraina
National Lesya Ukrainka Academic Theater of Russian Drama.
(1937-1938, Architect E. Kodner)


Teatr Dramatu Rosyjskiego im. Łesi Ukrainki w Kijowie.

Narodowy Akademicki Teatr Dramatu Rosyjskiego im. Łesi Ukrainki w Kijowie jest najstarszą sceną w tym mieście. Założył go w 1891 roku pod nazwą "Antrepriza" Nikołaj Sołowcow. Ponieważ władza radziecka uznała, że to ona powinna być w ZSRR założycielką wszystkiego, w roku 1926 wydano postanowienie o powołaniu Rosyjskiego Teatru Dramatycznego. 
Oficjalnie istnieje więc od 1926 roku.

Distance: 2,219 km (1,379 miles)
Travel time: 7 days

No comments: