Tuesday, January 4, 2011

115. Postcard from Germany

Location/Lokalizacja: Hamburg, Niemcy
Holländische Reihe (nach Osten)
C.F. Hoge, um 1850


Na pocztówce widać kanały w Hamburgu, tak jak wyglądały w roku 1850.
Ludzie używali ich do transportu różnego rodzaju towarów na łodziach.
Woda w kanałach pochodzi z rzeki Łaby. Nie było śluz do regulacji odpływu i na tym zdjęciu można zobaczyć jak niski poziom wody wtedy był. Po burzy w 1962 roku, która zakończyła się wielką powodzią zostały one jednak zbudowane.

Distance: 781 km (485 miles)
Travel time: 8 days