Monday, January 24, 2011

138. Postcard from Russia

Location/Lokalizacja: Sankt Petersburg, Rosja
Leonardo da Vinci. 1452-1519. Italy
The Litta Madonna. 1470 - ca 1490-91


olej na desce, ok. 1490r., 42 x 33 cm, Ermitaż, Sankt Petersburg

Madonna karmiąca Dzieciątko, zwana też Madonna Litta, od nazwiska lombardzkiej rodziny, która sprzedała w 1865 roku obraz carowi Aleksandrowi II do zbiorów w Ermitażu.
Podobnie jak na innych obrazach Leonarda ta scena została umieszczona w ciemnym wnętrzu z dwoma niewielkimi oknami z rozległym pejzażem. Niemowlę trzyma w lewej rączce szczygła – od średniowiecza ten ptak jest uważany za symbol męki Syna Bożego na krzyżu.
Obraz ten jest jednym z dzieł wzbudzających wątpliwości co do autorstwa Leonarda da Vinci. Niektórzy badacze przypisują wykonanie dzieła jednemu z uczniów mistrza. Istnieją rysunki, z których wynika, że Leonardo da Vinci był co najmniej pomysłodawcą sceny. 


Distance: 2,551 km (1,585 miles)
Travel time: 29 days

No comments: