Friday, January 21, 2011

136. Postcard from Poland

Location/Lokalizacja: Toruń, Polska
Toruń
Ulica Ciasna


Ulica Ciasna to jedna z najstarszych ulic w Toruniu wiodąca jeszcze przed lokacją miasta ze słowiańskiej osady do grodu a następnie do furty prowadzącej do zamku.
W średniowieczu zwano ją ulicą Ciasną lub Małą, w XIX wieku także Różaną, a za rządów pruskich Jezuicką. Bliskość ważnego szlaku handlowego jakim była brama i ulica Mostowa sprawiła, iż budowano na niej obszerne spichlerze i magazyny. Swoje warsztaty wznosili tu też rzemieślnicy między innymi mincerze, złotnicy i kowale.

Distance: 1,375 km (854 miles)
Travel time: 13 days