Tuesday, January 11, 2011

122. Postcard from U.S.A.

The beautiful beaches and aqua color waters of Florida


To już moja trzecia pocztówka ze słonecznego stanu Floryda.
Bardzo bym chciała znaleźć się na tej plaży :-)


Distance: 6,741 km (4,189 miles)
Travel time: 10 days


No comments: