Friday, December 17, 2010

99. Postcard from Finland

Albert Edelfelt (1854-1905)
Kirjetta kirjoittava nainen, 1887
Nationalmuseum, Stockholm


Pocztówka przedstawia kobietę piszącą list, namalowaną przez Alberta Edelfelta.


Self portrait (ca. 1887–90)

Edelfelt Albert Gustav Aristides (1854-1905) był fińskim malarzem realistycznym. Obok A. Galléna-Kálleli najwybitniejszym fińskim malarzem XIX w. Na początku swej twórczości zajmował się głównie malarstwem historycznym, szybko jednak doszedł do wniosku, że bardziej odpowiadałoby mu ilustrowanie współczesnej mu rzeczywistości. Największą sławę przyniosły mu jednak wspaniałe portrety, które stanowią około połowę jego dzieł. Większość z nich powstała podczas jego 15-letniego pobytu w Paryżu. Portretował przede wszystkim kobiety.
  


Distance: 1,839 km (1,143 miles)
Travel time: 7 days

1 comment:

Cleo. said...

Bardzo piękna i okazała pocztówka. Nic więcej dodawać nie trzeba.