Wednesday, December 1, 2010

85. Postcard from Taiwan

Taiwanese Aborigines
Rukai tribe, Pingtung (Photo by Huang, Ding-Shen)


Aborygeni tajwańscy są autochtoniczną ludnością Tajwanu.
Ich pochodzenie jest przedmiotem dyskusji antropologów; istnieje teoria, iż są potomkami ludu Bui, przybyłymi z kontynentu przed przybyciem Chińczyków. Do czasu zasiedlenia Tajwanu przez Chińczyków w XVII wieku stanowili jedyną grupę etniczną Tajwanu. Populacja Aborygenów tajwańskich wynosi obecnie 458 000, co stanowi około 2% całej ludności Tajwanu. 
Posiadają 8 reprezentantów w tajwańskim parlamencie.


Distance: 9,797 km (6,088 miles)
Travel time: 9 days

No comments: