Friday, December 31, 2010

112. Postcard from U.S.A.

Location/Lokalizacja: Millers Falls, Massachusetts, Stany Zjednoczone
This early 1870s stereoscope view shows the covered bridge near the center of Millers Falls, 
which is a village of the town of Montague. The top of this structure was damaged
by a fire that also destroyed a nearby house.
This bridge had a relatively short lifespan as it was replaced by an open structure in 1892.
(Courtesy Erving Public Library.)


Zdjęcie pochodzące z początku 1870 roku pokazuje widok na kryty most w pobliżu centrum Millers Falls, niedaleko miasta Montague (USA). Dach mostu został uszkodzony przez pożar, który zniszczył także pobliski dom. Ten most był stosunkowo krótko używany ponieważ został zastąpiony przez otwartą strukturę
w 1892 roku.

Distance: 7,787 km (4,839 miles)
Travel time: 13 days

No comments: