Wednesday, November 17, 2010

71. Postcard from Taiwan


The Coast of the Lieh Islet


Na plaży wyspy Lieh znajdują się brązowe skały, których kolor często zmieniają fale pływowe. Miejscowi nazywają je "Maojiang Stones" od rodzaju kamieni szlachetnych.

Lieh islet. On the beach, there are some brown rocks whose colors are often change d by tidal waves. Local people call them "the Maojiang Stones", a kind of precious stones.


Distance: 9,842 km (6,116 miles)
Travel time: 11 days

 słowik rubinowy
 siberian rubythroat 

No comments: