Tuesday, November 9, 2010

65. Postcard from China

Pan Changwang An Old Lion© Spetsedisa
Lew chiński  według wierzeń chińskich był symbolem dostojeństwa i potęgi, ochraniał przed złymi mocami i duchami. Jest  także uznawany za symbol mądrości i szczęścia.


                    Distance: 8,945 km (5,558 miles)
 Travel time: 34 days


No comments: