Thursday, November 11, 2010

67. Postcard from Russia

Location/Lokalizacja: The Kremlin, Moskwa, Rosja
The Kremlin. Domes of Verkhospassky Cathedral. 


Katedra ta została zbudowana w 1635r-1636r jako kaplica rodziny carskiej Rosji (pierwsza wzmianka o kościele o tej samej nazwie w tym miejscu pochodzi z  1625r.)


Katedra na obrazie z poczatku XIXw.


Distance: 2,551 km (1,585 miles)
Travel time: 16 days

1 comment: