Tuesday, September 21, 2010

33. Postcard from Germany

Johann Christoph Lochner Rheinlaufkarte, 
Nürnberg um 1690 (Ausschnitt), 
Staatsbibliothek zu Berlin Kartenabteilung (Kart. 4010)


Pocztówka przedstawia bieg niemieckiej rzeki Ren  
wraz z największymi miastami leżącymi nad jej brzegiem.
The postcard shows the course of the German Rhine River
with major cities bordering on its shores.

Mam już w podobnej tematyce pocztówkę przedstawiającą Ren współcześnie:
I already have a similar themed postcard which shows the river Rhine today:
Distance: 1,009 km (627 miles)
Travel time: 6 days

No comments: