Friday, September 17, 2010

30. Postcard from China

Location/Lokalizacja: 39号 Xihuamen St, Xicheng, Pekin, Chińska Republika Ludowa
Palacio Imperial de Beijing
a vuelo de pajaro.
Foto de Zhang Zhaoji 


Zakazane Miasto w Chinach.
Forbidden City in China.

Zakazane Miasto dosł. "Starożytny Pałac" – dawny pałac cesarski dynastii Ming i Qing, znajdujący się w centrum Pekinu. Gugong w 1987 został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pałac otoczony jest murem obronnym z wieżami przykrytymi charakterystyczną dla całego kompleksu żółtą dachówką, oraz fosą. Kompleks rozplanowano wzdłuż głównej osi północ – południe. Na obszarze o długości 960 m i szerokości 760 m wzniesiono ok. 800 pałaców i wiele mniejszych pawilonów. Pałac i sąsiadujące parki z trzema sztucznymi stawami tworzą całościową, zamkniętą kompozycję.

 The Forbidden City was the Chinese imperial palace from the Ming Dynasty to the end of the Qing Dynasty. It is located in the middle of Beijing, China, and now houses the Palace Museum. For almost five hundred years, it served as the home of emperors and their households, as well as the ceremonial and political centre of Chinese government.
 Built in 1406 to 1420, the complex consists of 980 buildings with 8,707 bays of rooms and covers 720,000 m2 (7,800,000 sq ft). The palace complex exemplifies traditional Chinese palatial architecture, and has influenced cultural and architectural developments in East Asia and elsewhere. The Forbidden City was declared a World Heritage Site in 1987, and is listed by UNESCO as the largest collection of preserved ancient wooden structures in the world.Distance: 9,275 km (5,763 miles)
Travel time: 50 days

No comments: