Friday, September 3, 2010

21. Postcard from Romania

Location/Lokalizacja: Orszowa, Rumunia
Manastiera Sfanta Ana,
Orsova, jud. Mehendinti, Romania


Pocztówka przedstawia kościół św. Anny w Orszowie (Romunia).
  The postcard shows the church. Anne in Orsova (Romania). 

Herb Orszowy
Orszowa (także: Orszawa, dawniej Orschawa; rum. Orşova, węg. Orsova, serb. Rušava) – miasto w Rumunii nad Dunajem, w okręgu Mehedinţi.
Miasto wspomniane było pod łacińską nazwą Ursoua w roku 1150.
W okresie panowania rzymskiego położone było w historycznej krainie zwanej Dacją, a następnie Banatem. Po wyparciu przez wojska węgierskie tatarskich Połowców weszło w skład Królestwa Węgier. W okresie wojen z Turcją w Orszowie w roku 1444 przebywał król Polski i Węgier Władysław III Warneńczyk. W roku 1657 Orszowa weszła w skład Monarchii Habsburskiej. Od 1552 do 1718 należała do Turcji. Do roku 1918 była w składzie Austro-Węgier. 

Orşova (German: Orschowa, Hungarian: Orsova, Serbian: Оршава, Bulgarian: Орсово, Polish: Orszawa, Czech: Oršava, Turkish: Adakale) is a port city on the Danube river in southwestern Romania's Mehedinţi County. It is one of four localities in the county located in the Banat historical region. It is situated just above the Iron Gates, on the spot where the Cerna River meets the Danube.

Distance: 1,947 km (1,210 miles)
Travel time: 11 days

No comments: